HMS
Well Support AS skal være ledende på HMS arbeid, innad i eget selskap og inn mot Kunde. Et godt og systematisk HMS-arbeide bidrar til lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme. HMS-arbeidet er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte og for at bedriften skal nå sine mål. Vår HMS og kvalitetspolitikk er å levere spesialtilpassede kurs og tjenester til våre kunder, relatert til Prosess, plattformdrift og brønnbrønnservice. Våre leveranser til kunde og internt i selskapet skal alltid gjennomføres på en slik måte at sikkerheten bli ivaretatt etter samme strenge kriterier som reelle operasjoner offshore. Vi skal være i forkant av hva våre kunder forventer.